CV công việc - các bài viết về CV công việc, tin tức CV công việc

1
Sàn
VN-Index
659,72 -36,34 / -5,22%
Lúc 30/03/2020 10:44:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 105.834.365
GTGD: 1,29 triệu
Sàn
HNX-Index
93,36 -3,99 / -4,10%
Lúc 30/03/2020 10:44:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
24/03/2020
95,90
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 24.435.242
GTGD: 185.908,00
Sàn
UPCOM-Index
47,70 -1,12 / -2,29%
Lúc 30/03/2020 10:44:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 9.377.942
GTGD: 87.524,00

Nguồn: VPBS