cuộc đấu của hai cường quốc - các bài viết về cuộc đấu của hai cường quốc, tin tức cuộc đấu của hai cường quốc

Sàn
VN-Index
975,42 +1,29 / +0,13%
Lúc 26/04/2019 10:46:36
Cao nhất
15/05/2018
1071,02
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 382
KLGD: 38.913.180
GTGD: 838.850,00
Sàn
HNX-Index
107,10 +0,17 / +0,16%
Lúc 26/04/2019 10:46:36
Cao nhất
08/05/2018
125,31
Thấp nhất
06/07/2018
94,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 209
KLGD: 13.852.505
GTGD: 125.010,00
Sàn
UPCOM-Index
55,88 -0,20 / -0,36%
Lúc 26/04/2019 10:46:36
Cao nhất
29/03/2019
57,29
Thấp nhất
12/07/2018
48,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 286
KLGD: 4.724.864
GTGD: 90.941,00

Nguồn: VPBS