Cục trưởng - các bài viết về Cục trưởng, tin tức Cục trưởng

Sàn
VN-Index
876,10 +11,60 / +1,34%
Lúc 09/07/2020 13:14:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 180.879.000
GTGD: 2,90 triệu
Sàn
HNX-Index
115,92 +1,55 / +1,36%
Lúc 09/07/2020 13:14:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 29.611.786
GTGD: 293.150,00
Sàn
UPCOM-Index
57,08 +0,30 / +0,53%
Lúc 09/07/2020 13:14:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 15.912.752
GTGD: 190.144,00

Nguồn: VPBS