Cục phòng chống tham nhũng - các bài viết về Cục phòng chống tham nhũng, tin tức Cục phòng chống tham nhũng

Sàn
VN-Index
850,31 +2,70 / +0,32%
Lúc 06/07/2020 09:44:06
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 35.667.911
GTGD: 613.336,00
Sàn
HNX-Index
111,92 +0,37 / +0,33%
Lúc 06/07/2020 09:44:06
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 6.943.990
GTGD: 77.057,00
Sàn
UPCOM-Index
56,37 +0,11 / +0,20%
Lúc 06/07/2020 09:44:06
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 2.047.110
GTGD: 33.935,00

Nguồn: VPBS