Cua Lo Beach Villa - các bài viết về Cua Lo Beach Villa, tin tức Cua Lo Beach Villa

1
Sàn
VN-Index
955,66 -4,64 / -0,48%
Lúc 11/12/2019 09:59:58
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 63.433.729
GTGD: 1,15 triệu
Sàn
HNX-Index
101,76 -0,28 / -0,27%
Lúc 11/12/2019 09:59:58
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 7.716.931
GTGD: 72.244,00
Sàn
UPCOM-Index
55,40 +0,04 / +0,07%
Lúc 11/12/2019 09:59:58
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 1.845.766
GTGD: 32.954,00

Nguồn: VPBS