CTCP Xây dựng FLC Faros - các bài viết về CTCP Xây dựng FLC Faros, tin tức CTCP Xây dựng FLC Faros

1
Sàn
VN-Index
911,29 +3,02 / +0,33%
Lúc 28/09/2020 09:44:45
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 73.461.858
GTGD: 1,18 triệu
Sàn
HNX-Index
132,61 +1,09 / +0,83%
Lúc 28/09/2020 09:44:45
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 13.695.867
GTGD: 171.999,00
Sàn
UPCOM-Index
61,48 +0,19 / +0,31%
Lúc 28/09/2020 09:44:45
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 7.864.540
GTGD: 88.437,00

Nguồn: VPBS