CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - các bài viết về CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, tin tức CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

1
Sàn
VN-Index
999,29 -1,27 / -0,13%
Lúc 21/11/2019 09:59:34
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 43.218.456
GTGD: 888.005,00
Sàn
HNX-Index
104,39 -0,52 / -0,50%
Lúc 21/11/2019 09:59:34
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 5.652.444
GTGD: 60.680,00
Sàn
UPCOM-Index
56,69 -0,19 / -0,33%
Lúc 21/11/2019 09:59:34
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 2.451.482
GTGD: 37.361,00

Nguồn: VPBS