CTCP Đầu tư Phát triển Smart - các bài viết về CTCP Đầu tư Phát triển Smart, tin tức CTCP Đầu tư Phát triển Smart

1
Sàn
VN-Index
987,89 -2,47 / -0,25%
Lúc 23/09/2019 14:44:20
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 174.699.563
GTGD: 4,09 triệu
Sàn
HNX-Index
104,65 +0,51 / +0,49%
Lúc 23/09/2019 14:44:20
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 25.504.593
GTGD: 314.002,00
Sàn
UPCOM-Index
56,78 -0,19 / -0,33%
Lúc 23/09/2019 14:44:20
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 11.222.748
GTGD: 202.779,00

Nguồn: VPBS