CTCP Chứng khoán ASEAN - các bài viết về CTCP Chứng khoán ASEAN, tin tức CTCP Chứng khoán ASEAN

1
Sàn
VN-Index
899,47 -3,87 / -0,43%
Lúc 25/02/2020 11:44:38
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 131.855.582
GTGD: 2,09 triệu
Sàn
HNX-Index
104,95 +0,77 / +0,74%
Lúc 25/02/2020 11:44:38
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 28.180.843
GTGD: 328.197,00
Sàn
UPCOM-Index
55,24 +0,01 / +0,02%
Lúc 25/02/2020 11:44:38
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 9.238.329
GTGD: 145.639,00

Nguồn: VPBS