Contrexim - các bài viết về Contrexim, tin tức Contrexim

1
Sàn
VN-Index
954,59 -5,71 / -0,59%
Lúc 11/12/2019 10:29:58
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 83.226.935
GTGD: 1,56 triệu
Sàn
HNX-Index
101,70 -0,34 / -0,33%
Lúc 11/12/2019 10:29:58
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 9.555.315
GTGD: 92.546,00
Sàn
UPCOM-Index
55,41 +0,05 / +0,09%
Lúc 11/12/2019 10:29:58
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 2.771.012
GTGD: 49.354,00

Nguồn: VPBS