công viên giải trí - các bài viết về công viên giải trí, tin tức công viên giải trí

1
Sàn
VN-Index
911,19 -1,31 / -0,14%
Lúc 24/09/2020 10:14:37
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 115.103.575
GTGD: 1,94 triệu
Sàn
HNX-Index
132,25 -0,39 / -0,29%
Lúc 24/09/2020 10:14:37
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 15.053.263
GTGD: 196.945,00
Sàn
UPCOM-Index
61,12 +0,16 / +0,26%
Lúc 24/09/2020 10:14:37
Cao nhất
23/09/2020
60,66
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 13.546.246
GTGD: 192.177,00

Nguồn: VPBS