công ty yên khánh - các bài viết về công ty yên khánh, tin tức công ty yên khánh

Sàn
VN-Index
898,19 +1,04 / +0,12%
Lúc 17/11/2018 16:00:12
Cao nhất
09/04/2018
1197,44
Thấp nhất
30/10/2018
880,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 383
KLGD: 160.633.421
GTGD: 3,45 triệu
Sàn
HNX-Index
103,04 +2,02 / +2,00%
Lúc 17/11/2018 16:00:12
Cao nhất
09/04/2018
137,00
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 210
KLGD: 32.516.187
GTGD: 463.122,00
Sàn
UPCOM-Index
52,01 +0,76 / +1,48%
Lúc 17/11/2018 16:00:12
Cao nhất
16/03/2018
61,40
Thấp nhất
13/02/2018
0,00
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 284
KLGD: 17.582.772
GTGD: 313.465,00

Nguồn: VPBS