Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn - các bài viết về Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn, tin tức Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

  • Chào sàn UpCom, BSR nhanh chóng chạm trần

    Chào sàn UpCom, BSR nhanh chóng chạm trần

    Ngày 1/3/2018, cổ phiếu BSR của Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn chính thức niêm yết trên HOSE với mức giá tham chiếu là 22.400 đồng/cổ phiếu.
    Tháng 03, 01,2018 | 09:14
1