Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 - các bài viết về Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tin tức Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6

1
Sàn
VN-Index
933,09 -5,04 / -0,54%
Lúc 23/02/2020 13:29:36
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 206.753.001
GTGD: 4,00 triệu
Sàn
HNX-Index
108,07 -1,50 / -1,37%
Lúc 23/02/2020 13:29:36
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 36.723.409
GTGD: 408.662,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 -0,04 / -0,07%
Lúc 23/02/2020 13:29:36
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 19.543.475
GTGD: 281.365,00

Nguồn: VPBS