công ty quản lý tài sản - các bài viết về công ty quản lý tài sản, tin tức công ty quản lý tài sản

1
Sàn
VN-Index
876,98 +2,18 / +0,25%
Lúc 03/06/2020 10:59:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 184.360.065
GTGD: 2,64 triệu
Sàn
HNX-Index
115,10 +1,46 / +1,28%
Lúc 03/06/2020 10:59:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 36.470.213
GTGD: 350.773,00
Sàn
UPCOM-Index
55,95 -0,03 / -0,05%
Lúc 03/06/2020 10:59:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 14.072.483
GTGD: 157.130,00

Nguồn: VPBS