công ty cung cấp ván lợp ABC Supply - các bài viết về công ty cung cấp ván lợp ABC Supply, tin tức công ty cung cấp ván lợp ABC Supply

1
Sàn
VN-Index
885,25 +1,35 / +0,15%
Lúc 05/06/2020 13:14:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 326.557.826
GTGD: 3,84 triệu
Sàn
HNX-Index
117,32 -0,10 / -0,09%
Lúc 05/06/2020 13:14:26
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 34.789.572
GTGD: 412.779,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 -0,03 / -0,05%
Lúc 05/06/2020 13:14:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 38.358.588
GTGD: 366.073,00

Nguồn: VPBS