Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - các bài viết về Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, tin tức Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

1 2
Sàn
VN-Index
838,56 +10,99 / +1,33%
Lúc 05/08/2020 14:14:57
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 270.037.796
GTGD: 4,56 triệu
Sàn
HNX-Index
113,82 +1,32 / +1,17%
Lúc 05/08/2020 14:14:57
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 38.916.433
GTGD: 490.476,00
Sàn
UPCOM-Index
56,05 +0,16 / +0,29%
Lúc 05/08/2020 14:14:57
Cao nhất
09/08/2019
58,25
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 16.139.257
GTGD: 235.433,00

Nguồn: VPBS