Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - các bài viết về Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, tin tức Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

1
Sàn
VN-Index
960,94 +0,64 / +0,07%
Lúc 11/12/2019 14:44:59
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 188.394.026
GTGD: 3,68 triệu
Sàn
HNX-Index
102,07 +0,03 / +0,03%
Lúc 11/12/2019 14:44:59
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 22.965.851
GTGD: 249.311,00
Sàn
UPCOM-Index
55,38 +0,02 / +0,04%
Lúc 11/12/2019 14:44:59
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 8.480.965
GTGD: 185.037,00

Nguồn: VPBS