Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons - các bài viết về Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, tin tức Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

1
Sàn
VN-Index
878,19 +3,39 / +0,39%
Lúc 03/06/2020 09:29:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 65.905.684
GTGD: 438.891,00
Sàn
HNX-Index
114,46 +0,82 / +0,72%
Lúc 03/06/2020 09:29:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 11.892.060
GTGD: 90.470,00
Sàn
UPCOM-Index
56,14 +0,16 / +0,29%
Lúc 03/06/2020 09:29:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 6.765.190
GTGD: 63.120,00

Nguồn: VPBS