công trình trái phép - các bài viết về công trình trái phép, tin tức công trình trái phép

1
Sàn
VN-Index
727,07 +25,27 / +3,60%
Lúc 06/04/2020 13:14:32
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 220.335.897
GTGD: 3,02 triệu
Sàn
HNX-Index
101,23 +3,39 / +3,46%
Lúc 06/04/2020 13:14:32
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 38.693.194
GTGD: 401.736,00
Sàn
UPCOM-Index
50,02 +0,88 / +1,79%
Lúc 06/04/2020 13:14:32
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 10.815.793
GTGD: 266.506,00

Nguồn: VPBS