công trình Sóc Sơn - các bài viết về công trình Sóc Sơn, tin tức công trình Sóc Sơn

1
Sàn
VN-Index
987,54 -2,82 / -0,28%
Lúc 23/09/2019 14:29:20
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 173.727.351
GTGD: 4,07 triệu
Sàn
HNX-Index
104,66 +0,52 / +0,50%
Lúc 23/09/2019 14:29:20
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 25.353.832
GTGD: 311.945,00
Sàn
UPCOM-Index
56,76 -0,21 / -0,37%
Lúc 23/09/2019 14:29:20
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 10.683.646
GTGD: 188.644,00

Nguồn: VPBS