công nghệ cao - các bài viết về công nghệ cao, tin tức công nghệ cao

1 2
Sàn
VN-Index
865,42 +4,03 / +0,47%
Lúc 29/05/2020 14:15:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 269.393.893
GTGD: 3,93 triệu
Sàn
HNX-Index
109,37 -0,27 / -0,25%
Lúc 29/05/2020 14:15:18
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 48.454.010
GTGD: 441.512,00
Sàn
UPCOM-Index
54,92 -0,09 / -0,16%
Lúc 29/05/2020 14:15:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 20.953.978
GTGD: 243.868,00

Nguồn: VPBS