cổ phiếu quỹ - các bài viết về cổ phiếu quỹ, tin tức cổ phiếu quỹ

1 2
Sàn
VN-Index
692,11 +11,88 / +1,75%
Lúc 03/04/2020 10:59:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 109.604.704
GTGD: 1,48 triệu
Sàn
HNX-Index
97,06 +1,45 / +1,52%
Lúc 03/04/2020 10:59:28
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 26.588.810
GTGD: 210.319,00
Sàn
UPCOM-Index
49,14 +0,51 / +1,05%
Lúc 03/04/2020 10:59:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 10.719.582
GTGD: 124.169,00

Nguồn: VPBS