Cổ phiếu POW - các bài viết về Cổ phiếu POW, tin tức Cổ phiếu POW

Sàn
VN-Index
864,35 -4,37 / -0,50%
Lúc 14/07/2020 10:44:20
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 86.298.312
GTGD: 1,41 triệu
Sàn
HNX-Index
115,55 -0,10 / -0,09%
Lúc 14/07/2020 10:44:20
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 14.762.030
GTGD: 136.880,00
Sàn
UPCOM-Index
56,98 -0,30 / -0,52%
Lúc 14/07/2020 10:44:20
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 6.048.829
GTGD: 82.132,00

Nguồn: VPBS