cổ phần hóa cienco - các bài viết về cổ phần hóa cienco, tin tức cổ phần hóa cienco

Sàn
VN-Index
877,15 +0,69 / +0,08%
Lúc 10/07/2020 09:44:14
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 56.715.685
GTGD: 756.914,00
Sàn
HNX-Index
116,05 -0,11 / -0,09%
Lúc 10/07/2020 09:44:14
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 8.619.940
GTGD: 101.294,00
Sàn
UPCOM-Index
57,16 0,00 / 0,00%
Lúc 10/07/2020 09:44:14
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 9.142.767
GTGD: 35.218,00

Nguồn: VPBS