cổ đông - các bài viết về cổ đông, tin tức cổ đông

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sàn
VN-Index
841,77 -1,72 / -0,20%
Lúc 02/07/2020 14:00:01
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 169.944.425
GTGD: 2,91 triệu
Sàn
HNX-Index
111,74 +0,05 / +0,04%
Lúc 02/07/2020 14:00:01
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 19.148.366
GTGD: 197.312,00
Sàn
UPCOM-Index
55,77 -0,28 / -0,50%
Lúc 02/07/2020 14:00:01
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 9.127.908
GTGD: 129.440,00

Nguồn: VPBS