cổ đông - các bài viết về cổ đông, tin tức cổ đông

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sàn
VN-Index
955,99 -4,31 / -0,45%
Lúc 11/12/2019 10:59:58
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 106.183.894
GTGD: 2,07 triệu
Sàn
HNX-Index
101,70 -0,34 / -0,33%
Lúc 11/12/2019 10:59:58
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 12.405.824
GTGD: 117.449,00
Sàn
UPCOM-Index
55,37 +0,01 / +0,02%
Lúc 11/12/2019 10:59:58
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 3.135.920
GTGD: 62.555,00

Nguồn: VPBS