cổ đông - các bài viết về cổ đông, tin tức cổ đông

1 2 3 4 5 6 7 8
Sàn
VN-Index
905,57 -27,52 / -2,95%
Lúc 24/02/2020 11:14:37
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 166.613.899
GTGD: 2,78 triệu
Sàn
HNX-Index
104,65 -3,44 / -3,18%
Lúc 24/02/2020 11:14:37
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 48.937.118
GTGD: 504.438,00
Sàn
UPCOM-Index
55,46 -0,84 / -1,49%
Lúc 24/02/2020 11:14:37
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 10.127.083
GTGD: 147.440,00

Nguồn: VPBS