cổ đông lớn - các bài viết về cổ đông lớn, tin tức cổ đông lớn

1 2
Sàn
VN-Index
996,88 -3,68 / -0,37%
Lúc 21/11/2019 10:44:34
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 68.326.275
GTGD: 1,52 triệu
Sàn
HNX-Index
104,30 -0,61 / -0,58%
Lúc 21/11/2019 10:44:34
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 11.906.893
GTGD: 121.688,00
Sàn
UPCOM-Index
56,66 -0,22 / -0,39%
Lúc 21/11/2019 10:44:34
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 3.990.102
GTGD: 53.744,00

Nguồn: VPBS