CIA - các bài viết về CIA, tin tức CIA

Sàn
VN-Index
865,59 +4,43 / +0,51%
Lúc 07/07/2020 14:14:08
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 281.336.396
GTGD: 4,78 triệu
Sàn
HNX-Index
114,21 +1,14 / +1,01%
Lúc 07/07/2020 14:14:08
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 32.434.996
GTGD: 336.217,00
Sàn
UPCOM-Index
56,35 -0,13 / -0,23%
Lúc 07/07/2020 14:14:08
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 14.608.804
GTGD: 198.318,00

Nguồn: VPBS