Chuyển dịch vốn đầu tư nước ngoài - các bài viết về Chuyển dịch vốn đầu tư nước ngoài, tin tức Chuyển dịch vốn đầu tư nước ngoài

1
Sàn
VN-Index
1.169,76 +2,98 / +0,26%
Lúc 25/01/2021 13:59:24
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 597.540.927
GTGD: 13,18 triệu
Sàn
HNX-Index
236,16 -3,96 / -1,65%
Lúc 25/01/2021 13:59:24
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 123.333.207
GTGD: 1,76 triệu
Sàn
UPCOM-Index
77,54 -0,06 / -0,08%
Lúc 25/01/2021 13:59:24
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 45.608.370
GTGD: 676.280,00

Nguồn: VPBS