Chương trình xây dựng luật - các bài viết về Chương trình xây dựng luật, tin tức Chương trình xây dựng luật

1
Sàn
VN-Index
863,91 +2,52 / +0,29%
Lúc 29/05/2020 13:00:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 181.913.779
GTGD: 2,56 triệu
Sàn
HNX-Index
109,46 -0,18 / -0,16%
Lúc 29/05/2020 13:00:17
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 32.977.758
GTGD: 323.624,00
Sàn
UPCOM-Index
54,98 -0,03 / -0,05%
Lúc 29/05/2020 13:00:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 16.666.151
GTGD: 179.698,00

Nguồn: VPBS