chứng khoán phái sinh - các bài viết về chứng khoán phái sinh, tin tức chứng khoán phái sinh

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
852,39 +5,47 / +0,65%
Lúc 13/08/2020 09:29:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 21.715.949
GTGD: 368.950,00
Sàn
HNX-Index
116,54 +0,44 / +0,38%
Lúc 13/08/2020 09:29:16
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 8.925.401
GTGD: 93.234,00
Sàn
UPCOM-Index
56,91 +0,13 / +0,23%
Lúc 13/08/2020 09:29:16
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 1.757.194
GTGD: 25.310,00

Nguồn: VPBS