Chứng chỉ tiền gửi - các bài viết về Chứng chỉ tiền gửi, tin tức Chứng chỉ tiền gửi

1
Sàn
VN-Index
887,77 +6,60 / +0,75%
Lúc 04/06/2020 13:44:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 324.131.295
GTGD: 4,99 triệu
Sàn
HNX-Index
117,59 +1,10 / +0,94%
Lúc 04/06/2020 13:44:25
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 71.073.267
GTGD: 827.561,00
Sàn
UPCOM-Index
56,34 +0,01 / +0,02%
Lúc 04/06/2020 13:44:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 53.108.199
GTGD: 776.182,00

Nguồn: VPBS