Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra hiện trường xây dựng các dự án đường dây 500 kV mạch 3 - các bài viết về Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra hiện trường xây dựng các dự án đường dây 500 kV mạch 3, tin tức Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra hiện trường xây dựng các dự án đường dây 500 kV mạch 3

1
Sàn
VN-Index
991,46 +5,09 / +0,52%
Lúc 28/01/2020 15:59:57
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
01/02/2019
907,52
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 152.345.085
GTGD: 3,56 triệu
Sàn
HNX-Index
106,14 +0,55 / +0,52%
Lúc 28/01/2020 15:59:57
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
08/08/2019
99,21
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 22.520.933
GTGD: 214.746,00
Sàn
UPCOM-Index
56,22 +0,26 / +0,46%
Lúc 28/01/2020 15:59:57
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
31/01/2019
54,25
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 9.892.983
GTGD: 211.176,00

Nguồn: VPBS