Chủ nhiệm Ủy ban của Pháp luật - các bài viết về Chủ nhiệm Ủy ban của Pháp luật, tin tức Chủ nhiệm Ủy ban của Pháp luật

1
Sàn
VN-Index
1.015,44 +6,57 / +0,65%
Lúc 02/12/2020 13:59:13
Cao nhất
27/11/2020
1004,00
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 583.407.766
GTGD: 12,04 triệu
Sàn
HNX-Index
150,59 +1,66 / +1,11%
Lúc 02/12/2020 13:59:13
Cao nhất
27/11/2020
147,67
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 190
KLGD: 59.481.465
GTGD: 872.889,00
Sàn
UPCOM-Index
68,45 +0,64 / +0,94%
Lúc 02/12/2020 13:59:13
Cao nhất
30/11/2020
66,63
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 20.605.824
GTGD: 415.514,00

Nguồn: VPBS