cho vay ngân hàng - các bài viết về cho vay ngân hàng, tin tức cho vay ngân hàng

1
Sàn
VN-Index
862,45 +4,97 / +0,58%
Lúc 28/05/2020 14:15:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 250.923.051
GTGD: 4,32 triệu
Sàn
HNX-Index
109,63 +0,74 / +0,68%
Lúc 28/05/2020 14:15:16
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 35.791.505
GTGD: 429.555,00
Sàn
UPCOM-Index
55,07 +0,14 / +0,25%
Lúc 28/05/2020 14:15:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 11.415.158
GTGD: 184.391,00

Nguồn: VPBS