cho vay khách hàng VIB lớn hơn huy động tiền gửi - các bài viết về cho vay khách hàng VIB lớn hơn huy động tiền gửi, tin tức cho vay khách hàng VIB lớn hơn huy động tiền gửi

  • Đằng sau lợi nhuận kỷ lục của VIB

    Đằng sau lợi nhuận kỷ lục của VIB

    Đi cùng với lợi nhuận kỷ lục trong năm 2019, báo cáo tài chính của VIB cũng cho thấy sự chênh lệch ngày càng gia tăng giữa cho vay và huy động tiền gửi khách hàng.
    Tháng 02, 26,2020 | 07:00
1
Sàn
VN-Index
862,43 +4,95 / +0,58%
Lúc 28/05/2020 14:00:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 235.621.008
GTGD: 4,04 triệu
Sàn
HNX-Index
109,41 +0,52 / +0,48%
Lúc 28/05/2020 14:00:16
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 30.583.259
GTGD: 379.353,00
Sàn
UPCOM-Index
55,07 +0,14 / +0,25%
Lúc 28/05/2020 14:00:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 10.372.406
GTGD: 172.760,00

Nguồn: VPBS