chiến tranh thương mại Mỹ-Trung - các bài viết về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, tin tức chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Sàn
VN-Index
864,50 +1,08 / +0,13%
Lúc 08/07/2020 14:59:11
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 237.031.984
GTGD: 4,29 triệu
Sàn
HNX-Index
114,18 +0,47 / +0,41%
Lúc 08/07/2020 14:59:11
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 27.791.724
GTGD: 322.542,00
Sàn
UPCOM-Index
56,79 +0,44 / +0,78%
Lúc 08/07/2020 14:59:11
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 14.791.852
GTGD: 238.865,00

Nguồn: VPBS