Chiến lược 10 năm 2011-2020 - các bài viết về Chiến lược 10 năm 2011-2020, tin tức Chiến lược 10 năm 2011-2020

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Bứt phá đầu tiên là thể chế'

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Bứt phá đầu tiên là thể chế'

    Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng nghị quyết mang tính “xương sống” cho năm 2019, Thủ tướng nhấn mạnh tới tinh thần “bứt phá” để thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và cả Chiến lược 10 năm 2011-2020, trong đó bứt phá đầu tiên là thể chế.
    Tháng 12, 18,2018 | 09:51
Sàn
VN-Index
974,13 -2,79 / -0,29%
Lúc 25/04/2019 14:46:43
Cao nhất
15/05/2018
1071,02
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 382
KLGD: 147.763.326
GTGD: 2,93 triệu
Sàn
HNX-Index
106,95 -0,19 / -0,18%
Lúc 25/04/2019 14:46:43
Cao nhất
08/05/2018
125,31
Thấp nhất
06/07/2018
94,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 209
KLGD: 34.991.287
GTGD: 241.932,00
Sàn
UPCOM-Index
56,01 -0,05 / -0,09%
Lúc 25/04/2019 14:46:43
Cao nhất
29/03/2019
57,29
Thấp nhất
12/07/2018
48,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 286
KLGD: 10.609.299
GTGD: 160.203,00

Nguồn: VPBS