chênh lệch giá vàng trong nước doãng rộng lên - các bài viết về chênh lệch giá vàng trong nước doãng rộng lên, tin tức chênh lệch giá vàng trong nước doãng rộng lên

  • Vàng bật tăng mạnh, 'doãng' chênh mua bán lên 1 triệu đồng/lượng

    Vàng bật tăng mạnh, 'doãng' chênh mua bán lên 1 triệu đồng/lượng

    Mỗi khi giá vàng có biến động lớn, chênh lệch giá mua - bán vàng trong nước lại bị nới rộng. Mức chênh lên tới 1 triệu đồng/lượng như hiện nay sẽ làm giảm rủi ro cho các nhà vàng nhưng lại "đẩy" rủi ro cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
    Tháng 03, 25,2020 | 10:50
1
Sàn
VN-Index
827,57 +12,92 / +1,59%
Lúc 04/08/2020 15:59:55
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 277.448.893
GTGD: 4,18 triệu
Sàn
HNX-Index
112,37 +1,94 / +1,76%
Lúc 04/08/2020 15:59:55
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 42.813.094
GTGD: 460.676,00
Sàn
UPCOM-Index
55,89 +0,38 / +0,68%
Lúc 04/08/2020 15:59:55
Cao nhất
09/08/2019
58,25
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 19.339.475
GTGD: 269.134,00

Nguồn: VPBS