chế định thu hồi - các bài viết về chế định thu hồi, tin tức chế định thu hồi

  • Chính quyền không được thu hồi đất cho nhà đầu tư kiếm lời

    Chính quyền không được thu hồi đất cho nhà đầu tư kiếm lời

    Các sai phạm trong thu hồi đất tại các địa phương, một lần nữa phản ánh nhu cầu bức thiết trong việc xây dựng chế định thu hồi đất minh bạch và hiệu quả cho Luật Đất đai. Trong đó, phân định quyền thụ hưởng và cơ hội được thụ hưởng lợi ích từ đất là một trong những vấn đề then chốt.
    Tháng 08, 19,2019 | 07:00
1
Sàn
VN-Index
934,77 -2,68 / -0,29%
Lúc 17/02/2020 15:59:27
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 183.245.052
GTGD: 3,40 triệu
Sàn
HNX-Index
109,42 -0,32 / -0,29%
Lúc 17/02/2020 15:59:27
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 32.208.606
GTGD: 359.100,00
Sàn
UPCOM-Index
56,26 -0,21 / -0,37%
Lúc 17/02/2020 15:59:27
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 15.518.060
GTGD: 474.242,00

Nguồn: VPBS