chế định thu hồi - các bài viết về chế định thu hồi, tin tức chế định thu hồi

  • Chính quyền không được thu hồi đất cho nhà đầu tư kiếm lời

    Chính quyền không được thu hồi đất cho nhà đầu tư kiếm lời

    Các sai phạm trong thu hồi đất tại các địa phương, một lần nữa phản ánh nhu cầu bức thiết trong việc xây dựng chế định thu hồi đất minh bạch và hiệu quả cho Luật Đất đai. Trong đó, phân định quyền thụ hưởng và cơ hội được thụ hưởng lợi ích từ đất là một trong những vấn đề then chốt.
    Tháng 08, 19,2019 | 07:00
1
Sàn
VN-Index
912,50 +6,31 / +0,70%
Lúc 23/09/2020 15:59:36
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 392.506.597
GTGD: 6,48 triệu
Sàn
HNX-Index
132,60 +0,41 / +0,31%
Lúc 23/09/2020 15:59:36
Cao nhất
22/09/2020
129,94
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 57.260.119
GTGD: 752.557,00
Sàn
UPCOM-Index
60,96 +0,30 / +0,49%
Lúc 23/09/2020 15:59:36
Cao nhất
21/09/2020
60,47
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 27.678.593
GTGD: 455.645,00

Nguồn: VPBS