Cháy Rạng Đông - các bài viết về Cháy Rạng Đông, tin tức Cháy Rạng Đông

Sàn
VN-Index
857,08 +9,47 / +1,12%
Lúc 06/07/2020 11:29:06
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 109.670.307
GTGD: 2,07 triệu
Sàn
HNX-Index
112,45 +0,90 / +0,81%
Lúc 06/07/2020 11:29:06
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 16.493.076
GTGD: 190.110,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 +0,04 / +0,07%
Lúc 06/07/2020 11:29:06
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 8.232.309
GTGD: 136.630,00

Nguồn: VPBS