chất lượng nước sạch - các bài viết về chất lượng nước sạch, tin tức chất lượng nước sạch

  • Đảm bảo chất lượng nước sạch ở vùng nông thôn Hà Tĩnh

    Đảm bảo chất lượng nước sạch ở vùng nông thôn Hà Tĩnh

    Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT Hà Tĩnh xác định, sử dụng nước sạch và cải thiện vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn nông thôn góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong nông thôn mới.
    Tháng 02, 10,2019 | 06:30
1
Sàn
VN-Index
933,09 -5,04 / -0,54%
Lúc 21/02/2020 15:59:32
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 206.753.001
GTGD: 4,00 triệu
Sàn
HNX-Index
108,07 -1,50 / -1,37%
Lúc 21/02/2020 15:59:33
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 36.723.409
GTGD: 408.662,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 -0,04 / -0,07%
Lúc 21/02/2020 15:59:33
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 19.543.475
GTGD: 281.365,00

Nguồn: VPBS