chất lượng nước sạch - các bài viết về chất lượng nước sạch, tin tức chất lượng nước sạch

  • Đảm bảo chất lượng nước sạch ở vùng nông thôn Hà Tĩnh

    Đảm bảo chất lượng nước sạch ở vùng nông thôn Hà Tĩnh

    Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT Hà Tĩnh xác định, sử dụng nước sạch và cải thiện vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn nông thôn góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong nông thôn mới.
    Tháng 02, 10,2019 | 06:30
1
Sàn
VN-Index
701,80 +21,57 / +3,17%
Lúc 05/04/2020 10:29:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 233.091.019
GTGD: 3,50 triệu
Sàn
HNX-Index
97,77 +2,16 / +2,26%
Lúc 05/04/2020 10:29:31
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 47.284.607
GTGD: 393.759,00
Sàn
UPCOM-Index
49,14 +0,51 / +1,05%
Lúc 05/04/2020 10:29:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 18.980.171
GTGD: 217.110,00

Nguồn: VPBS