chất lượng nước sạch - các bài viết về chất lượng nước sạch, tin tức chất lượng nước sạch

  • Đảm bảo chất lượng nước sạch ở vùng nông thôn Hà Tĩnh

    Đảm bảo chất lượng nước sạch ở vùng nông thôn Hà Tĩnh

    Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT Hà Tĩnh xác định, sử dụng nước sạch và cải thiện vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn nông thôn góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong nông thôn mới.
    Tháng 02, 10,2019 | 06:30
1
Sàn
VN-Index
997,10 +1,95 / +0,20%
Lúc 19/09/2019 15:59:15
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 186.921.508
GTGD: 3,90 triệu
Sàn
HNX-Index
103,86 +1,57 / +1,53%
Lúc 19/09/2019 15:59:15
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 25.158.661
GTGD: 353.490,00
Sàn
UPCOM-Index
56,69 +0,28 / +0,50%
Lúc 19/09/2019 15:59:15
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 297
KLGD: 14.443.178
GTGD: 216.195,00

Nguồn: VPBS