chân tu - các bài viết về chân tu, tin tức chân tu

1
Sàn
VN-Index
931,58 -3,19 / -0,34%
Lúc 18/02/2020 11:29:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 107.586.640
GTGD: 1,93 triệu
Sàn
HNX-Index
110,34 +0,77 / +0,70%
Lúc 18/02/2020 11:29:28
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 16.964.168
GTGD: 278.015,00
Sàn
UPCOM-Index
56,34 +0,08 / +0,14%
Lúc 18/02/2020 11:29:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 7.224.963
GTGD: 236.057,00

Nguồn: VPBS