chân dung Lương Thị Cẩm Tú - các bài viết về chân dung Lương Thị Cẩm Tú, tin tức chân dung Lương Thị Cẩm Tú

Sàn
VN-Index
871,85 +0,64 / +0,07%
Lúc 13/07/2020 13:44:19
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 171.565.564
GTGD: 2,89 triệu
Sàn
HNX-Index
115,28 -0,38 / -0,33%
Lúc 13/07/2020 13:44:19
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 25.034.056
GTGD: 271.703,00
Sàn
UPCOM-Index
57,38 +0,13 / +0,23%
Lúc 13/07/2020 13:44:19
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 10.377.656
GTGD: 147.042,00

Nguồn: VPBS