CEO SSI - các bài viết về CEO SSI, tin tức CEO SSI

  • Em trai ông Nguyễn Duy Hưng làm CEO SSI

    Em trai ông Nguyễn Duy Hưng làm CEO SSI

    Ông Nguyễn Hồng Nam, em trai ông Nguyễn Duy Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty chứng khoán SSI kể từ ngày 1/8/2020.
    Tháng 08, 01,2020 | 04:57
1
Sàn
VN-Index
843,20 +1,74 / +0,21%
Lúc 10/08/2020 15:59:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 309.297.390
GTGD: 4,87 triệu
Sàn
HNX-Index
113,53 +0,75 / +0,67%
Lúc 10/08/2020 15:59:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 53.861.995
GTGD: 576.660,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 +0,08 / +0,14%
Lúc 10/08/2020 15:59:12
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 15.993.506
GTGD: 233.917,00

Nguồn: VPBS