cầu cửa hội - các bài viết về cầu cửa hội, tin tức cầu cửa hội

1
Sàn
VN-Index
1.019,16 +0,83 / +0,08%
Lúc 13/11/2019 09:59:24
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 64.213.311
GTGD: 1,42 triệu
Sàn
HNX-Index
107,91 +0,95 / +0,89%
Lúc 13/11/2019 09:59:24
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 7.569.187
GTGD: 95.135,00
Sàn
UPCOM-Index
56,77 -0,03 / -0,05%
Lúc 13/11/2019 09:59:24
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
15/11/2018
51,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 4.516.247
GTGD: 71.268,00

Nguồn: VPBS