cao tốc Đà Nẵng Quảng - các bài viết về cao tốc Đà Nẵng Quảng, tin tức cao tốc Đà Nẵng Quảng

1
Sàn
VN-Index
931,56 -3,21 / -0,34%
Lúc 18/02/2020 11:44:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 108.703.530
GTGD: 1,93 triệu
Sàn
HNX-Index
110,30 +0,73 / +0,67%
Lúc 18/02/2020 11:44:28
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 17.078.868
GTGD: 279.553,00
Sàn
UPCOM-Index
56,34 +0,08 / +0,14%
Lúc 18/02/2020 11:44:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 7.327.051
GTGD: 238.263,00

Nguồn: VPBS