cao tốc bắc - nam - các bài viết về cao tốc bắc - nam, tin tức cao tốc bắc - nam

1 2 3
Sàn
VN-Index
964,05 +0,78 / +0,08%
Lúc 06/12/2019 13:29:52
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 106.704.857
GTGD: 2,33 triệu
Sàn
HNX-Index
102,32 -0,05 / -0,05%
Lúc 06/12/2019 13:29:52
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 20.915.219
GTGD: 165.346,00
Sàn
UPCOM-Index
55,74 -0,12 / -0,21%
Lúc 06/12/2019 13:29:52
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 5.150.866
GTGD: 72.054,00

Nguồn: VPBS