căng thẳng thương mại Mỹ Trung - các bài viết về căng thẳng thương mại Mỹ Trung, tin tức căng thẳng thương mại Mỹ Trung

Sàn
VN-Index
868,21 -3,00 / -0,34%
Lúc 13/07/2020 14:44:19
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 233.101.345
GTGD: 4,11 triệu
Sàn
HNX-Index
115,51 -0,15 / -0,13%
Lúc 13/07/2020 14:44:19
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 31.147.572
GTGD: 347.187,00
Sàn
UPCOM-Index
57,24 -0,01 / -0,02%
Lúc 13/07/2020 14:44:19
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 12.608.022
GTGD: 187.947,00

Nguồn: VPBS